Priebežné Škárovky

nábytkové dosky vyrábané najmodernejšou technológiou, najvyššej kvality a prijateľnej ceny.

Priebežné škárovky sú vyrábané z tvrdého dreva. Drevené vrchy lamiel naších Priebežných Škároviek sú lepené výlučne po šírke – spájené mikroštepom po celej dĺžke lamiel na jednej z dvoch liniek v Europe, ktorú vlastní náš materský výrobca ICF.

Pracovné dosky – sú vyrábané v kombinácii s touto technológiou sa vyrábajú sa v triede A / B – vyššia trieda znamená využiteľný priestor.

Priebežné Škárovky vyrábame podľa noriem a štandardného popisu tried A, B. Pracovné dosky sú na oboch stranách 100% brúsené.

Priebežné Škárovky majú spracovateľnosť 8% ± 2%. Naše Priebežné Škárovky sú 100% certifikované medzinárodným certifikátom FSC

Kvalitatívne požiadavky tried

Priebežné Škárovky:

Trieda A Zdravé uzly, tavené, svetlé s priemerom do 5 mm
Uzly čierne, plne s priemerom do 3 mm
Motýle maximálne 1 x 50mm
Lamely uzavreté vo farbe
Uvedené chyby sú prípustné

Trieda B Zdravé uzly, svetlé, tavené – prípustné do priemeru 15 mm
Uzly čierne, tavené, plné – až 8 mm
Falošný tvrdý húževnatý uzol – až do 1/2 šírky lamely (príležitostne)
Škvrny a zosvetlenia – prijateľné, maximálne 3 x 100 mm
Škvrny na špičkách – prijateľné – málo, málo viditeľných
Retušovanie – prijateľné
Voľba farby lamiel je menej presná ako v triede A
Uvedené chyby sú prípustné