Zloženie: DUB-BUK

Balenie 15Kg PE vrece

Na palete je 50 vysoko odolných PE vriec

Paleta váži 750kg

Sedliacký rozum hovorí

Čo je ale pri našich ECO PELETKÁCH pre zákazníka najdôležitejšie…

Čistá manipulácia. ECO PELETKY sú balené vo vysoko odolných vreciach.

Nakladať do zásobnika s čo najväčšími prestávkami. Naše ECO PELETKY z tvrdého dreva tlejú určite dlhšie ako peletky ihličnanov.

Aby ste nemali stále plný popolník. Po naších ECO PELETKÁCH máte v poplniku minimálny púder

Ekologické drevené peletky-tvrdé drevo

Naše ECO PELETKY z tvrdého dreva sú predovšetkým moderné ekologické palivo.

Sú vyrábané v peletárňach najmodernejšou technológiou, aby dosahovali kvalitu EN Plus A1.

Podoba ECO PELETIEK je dosiahnutá vyspelým technologickým procesom pri teplote, kedy látka nazývaná Lignin, ktorú obsahujú dreviny plastifikuje a nahrádza funkciu vnútorného spojiva udržujúceho ECO PELETKY v príslušnom tvare. Okrem toho takto spracovaný lignin chráni ECO PELETKY pred vlhkosťou pri ich uskladnení.

Každá pilina ako vstupná surovina prepadáva cez jemné sitá a prechádza cez samostatne sušiarne.

Naše ECO PELETKY sú vyrábané o priemere 6mm.

ECO PELETKY sú vhodné pre všetky typy kotlov a pecí prispôsobených na Peletky a ich príslušenstva nasypníky, šnekové podávače, silá, automatické dávkovače

Parametre ECO PELETIEK

Výhrevnosť: 19Mj/Kg

Tepelná hodnota: 4.380 kcal/kg

Vlhkosť: 0,6%

Popolnatosť: 0,3%

Sypná hmotnosť: 720kg/m3

Pri naších ECO PELETKÁCH sa nestretnete so…

Žiadnymi primiešanými lepidlami, neidentifikovatľnými anorganickými prímesami, nadmernou vlhkosťou, drobivosťou, primiešanou mletou drevotrieskou, žiadným dechtovaním, primiešanými kamienkami, brusivom, zadymením…

Naše ECO PELETKY sú 100% certifikované medzinárodným certifikátom SSG