Originál RUF BRIKETY Ekologické Drevené Brikety RUF 100% Tvrdé drevo

Najprv chceme ozrejmiť prečo tak zdôrazňujeme slová Originál RUF BRIKETY. Na trhu je obrovské množstvo Brikiet-fejkov, ktoré majú snahu vydávať sa za kvalitné Brikety, niektoré na svojom boku aj s vyrazenými písmenámi RUF, ktoré zákazníci mylne považujú za druhové označenie. Výrobcovia urobia čokoľvek, aby svoj šmejd produkty predavali čo najlepšie, a tak si do lisovacej matrice, dajú na kovoobrábacej fréze vyfrézovať tieto písmená. Ale v reálne lisujú niekde v strede poľa Brikety plné Lepidiel, epoxidov, živíc, plastov a laminátu na repasovaných, rozpadávajúcich sa lisoch, pri nízkom pracovnom tlaku. Tomuto trendu predaja napodobenín veľmi pomáhajú Obchodné reťazce a rôzni špekulatívny šmejd predajcovia.

Naše ORIGINÁL RUF BRIKETY sú vyrábané najmodernejšou technológiou na originál RUF strojoch prevažne pre Nemecký hovoriaci trh. Podliehajú prísnemu pracovnému postupu a technológiám výroby. Každá pilina prechádza procesom sušenia vo veľkokapacitných sušiarňach a následným sitovaním, aby sa do Originál RUF Brikety nedostala žiadna drevná nečistota (drny, halpiny, kôra) Podoba a presný rozmer Originál RUF BRIKIET je dosiahnutá vyspelým technologickým procesom pri obrovskom pracovnom tlaku a teplote, kedy látka nazývaná Lignin, ktorú obsahujú dreviny plastifikuje a nahrádza funkciu vnútorného spojiva udržujúceho Originál RUF BRIKETY v odpovedajúcom tvare. Originál RUF Brikety sú vyrábané na špičkových originál RUF strojoch- lisoch a baličkách. Originál RUF Brikety nevidia človeka kým nie sú finálne zabalené. Originál RUF Brikety sú dokonalou náhradou uhlia, koksu, dreva, atď. Originál RUF Brikety sú maximálne vhodné na kúrenie vo všetkých druhoch kotlov na tuhé palivá, drevo splyňovacích kotlov, krbových vložiek, pecí, petríkov, kachlí, pekárničiek, udiarní.

Hlavnými prednosťami sú:


Vysoká výhrevnosť- Energetická hodnota (cca 21MJ/Kg) sa porovnáva s kvalitným čiernym hráškovým uhlím. Bežne dobre vysušené drevo ma výhrevnosť (cca 16Mj/kg)
Nízke emisie sú potvrdené laboratórnymi skúškami a certifikátom SSG. Splodiny, ktoré vznikajú pri spaľovaní Originál RUF Brikiet sú na úrovni hodnôt pre EKO Palivá stanovených normami PN-EN ISO
Výdatnosť naša 1paleta Originál RUF Brikiet zodpovedá 3-5m3 palivového dreva (rozdiely v objeme vyplývajú z druhu dreva a jeho obsahu vlhkosti
Popolnatosť 0,3% zaručuje takmer prázdny popolník s popolom jemným ako púder
Dlhá doba horenia u naších Originál RUF Brikiet je približne 6-8hodín. Stojí za zmienku, že najväčšia efektivita našej Originál RUF Brikety sa dosiahne pri spaľovaní tepla. Aby ste to dosiahli, znížte prívod vzduchu cez prieduchy.
Zlisovanie Skutočnosť, že v balíku je 10kusov Originál RUF Brikiet a nie 12-14kusov, svedčí o najlepšom zlisovaní na trhu. originál RUF Brikety sú 3x hustejšie zlisované ako samotné drevo.
Vlhkosť v naších Originál RUF Briketách je veľmi nízka na úrovni 3-5%. Je to výsledok technológie výroby, pri ktorej každá pilina pred samotným zlisovaním prechádza cez samostatné sušiarne.
Úžitkovosť Originál RUF Brikiet na rozdiel od dreva je v tom, že naše Originál RUF Brikety horia – tlejú do úplného konca
Čistá práca a manipulácia je zabezpečená tým, že Originál RUF Brikety sú balené v termo zmršťujúcej fólii.
Balenie 10Kg PE obal, Počet Originál RUF Brikiet v balení 10kusov, RUF Rozmer 15,5 x 6,5 x 9cm. Paleta obsahuje 96 balení. Váha Palety 980kg

Pri naších Originál RUF BRIKETÁCH sa nestretnete… So žiadnymi primiešanými lepidlami, epoxidmi, živicami, plastami, laminátmi, neidentifikovatľnými anorganickými prímesami, nadmernou vlhkosťou, drobivosťou, primiešanou mletou drevotrieskou, žiadným dechtovaním, primiešanými kamienkami, brusivom, skrutkami, zadymením…

Toto je hlavný rozdiel medzi SuperMarketovými - Reťazcovými Briketami a Briketami ponúkanými špekulantmi a šmejdami. Hlavnými dodávateľmi su producenti akože Brikiet z Ukrajiny, Rumunska, Poľska. Ich jediným cieľom je čo najnižšia predajná cena. Tieto akože Brikety sú vyrábané z nábytkárskych pilín... Z poplastovaných MDF dosiek, Drevotriesky za zneškodnenie ktorých by mali výrobcovia nábytku platiť.

Pozor na Nebezpečenstvo horenia komínov a smradu po celom okolí