Ecobet 0 - Protect Oil

je olej na báze čistených olejov podrobených procesu filtrácie a rafinácie. Je určený na mazanie foriem pri výrobe železobetónových prvkov a debnenia, ktorý uľahčuje oddelenie formy alebo debnenia od výrobku.

Aplikovaný môže byť striekaním, alebo štetcom. Nespôsobuje zmenu farby na betónovom povrchu. Po nastriekaní pred betonážou zabezpečuje neprilnutie betónu k povrchu, Napr. keď domiešavač musí čakať pri betonáži., alebo Betonárne pred začiatkom pracovného dňa